Inschrijven

Toro hecht belang aan uw privacy.

Algemene voorwaarden
Privacybeleid


Privacyverklaring EEA/VK

Door in te schrijven op de digitale nieuwsbrief van Toro geeft u Toro toestemming om de door u verstrekte informatie op de hieronder vermelde wijze te behandelen. Toro zal uw contactinformatie gebruiken om u de digitale nieuwsbrief en verwante materialen te sturen. We kunnen deze informatie doorgeven aan onze filialen en zakelijke partners om u deze dienst te verlenen. We kunnen uw informatie vrijgeven van rechtswege of in verband met de verkoop, aankoop of fusie van een bedrijf.

Toro bewaart uw persoonlijke informatie zolang dit programma loopt en conform de wettelijke vereisten. U kunt te allen tijde uitschrijven door de link aan te klikken die in elke nieuwsbrief wordt vermeld.

Uw persoonlijke informatie kan behandeld worden in de VS of een ander land dat mogelijk soepelere databeschermingswetten heeft dan het land waar u verblijft. Indien we uw informatie overdragen naar een ander land dan het land waar u verblijft, nemen wij de wettelijk verplichte maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op gepaste wijze wordt beschermd en veilig wordt behandeld.

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te raadplegen, of zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of deze te beperken. Om deze rechten uit te oefenen, gelieve een e-mail te sturen naar legal@toro.com. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop Toro uw informatie heeft behandeld, vragen wij u om deze direct ten aanzien van ons te uiten. Europese burgers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun gegevensbeschermingsautoriteit.