Utrustning från Toro® är känd för att vara pålitlig, men även den allra bästa utrustningen behöver underhållas. Oavsett om du är husägare, entreprenör eller kommunalanställd kan du se till att din Toro-utrustning är som ny genom att följa nedanstående underhållstips för vintern.

Kontrollera bruksanvisningen
Det är inte ett särskilt spännande tips, men det är ett bra tips. Toro bifogar en guide till bruksanvisningen med rekommenderade underhållsrutiner för all utrustning som hjälper dig att schemalägga och periodvis utföra förebyggande underhåll för att säkerställa pålitlig och effektiv drift. Bruksanvisningar (och information om reservdelar) finns på fliken Reservdelar och bruksanvisningar på www.toro.com.

Byt olja
Många tänker att de ska vänta med att byta olja till våren. Men att låta förorenad och utspädd olja ligga kvar i motorn under flera månaders förvaring kan orsaka slam som leder till korrosion och rost. För olja gäller alltid devisen ”ut med det gamla, in med det nya”.

Töm bränsletanken
Modernt bränsle innehåller etanol som börjar brytas ned efter ungefär 30 dagar, vilket efterlämnar en beläggning som kan bryta ned all slags aluminium som den kommer i kontakt med. Skydda bränslesystemet genom att tömma bränsletanken och köra motorn för att tömma förgasaren. Om du inte kan tömma bränsletanken tillsätter du en bra bränslestabiliserare och fyller sedan på tanken. Kör motorn i fem minuter så att bränslestabiliseraren får cirkulera runt i hela bränslesystemet.

Rengör in- och utvändigt
Smuts försämrar prestandan. Rengör eller byt ut luftfiltret innan du ställer utrustningen i förvar. Täck om möjligt över maskinen för att skydda den mot damm och väder.

Se till att batteriet alltid är laddat
Om produkten är försedd med ett batteri ska du kontrollera batteriets elektrolytnivå och fylla på med destillerat vatten vid behov. Placera batteriet i en flottörladdare för att bibehålla full laddning till nästa säsong.

Om du följer dessa råd för kallt väder bör det vara lika enkelt att ta maskinen ur förvaring som att tillsätta bränsle och kontrollera oljan. Utför underhållet enligt schemat och åtnjut enastående prestanda hos din Toro-utrustning i många år framöver.

Kontakta närmaste Toro-återförsäljare för ytterligare information och rekommendationer om förvaring och underhåll av dina Toro-produkter. Besök toro.com för att se de många olika typer av utrustning för snöröjning och grässkötsel med mera som Toro har att erbjuda dig året runt.

Comments are closed.